Kilka razy w gruncie rzeczy nie chcąc i nie wierząc próbowałem dążyć do realizacji pewnej innowacji przetartymi ścieżkami. Okazały się mocno zużyte. U jednego producenta z branży, wychodząc, zasłyszałem, że w „Polsce się nie produkuje” u innego, że „dobrze jest jak jest (jemu)”, ktoś chciał wytwarzać przedmiot z plastyku…
Dobrze się stało. Nie chcę oddać projektu do odkształcenia. Choć zastrzeżony prawnie wciĄż na pępowinie z marzenia.

Szukam odpowiedniego pułapu międzyludzkiego by zbudować ogrzewaną i precyzyjną manufakturę. Mam przekonanie, że możliwy do wycięcia seryjnie produkt ma znaczną wartość dodaną dla użytkownika, sam w sobie trochę możliwości rozwoju, mnogie estetycznych kompilacji a udział w procesie może dać asumpt do satysfakcji.
W Perspektywie udziału w programach oferowanych na platformie WRPO w poddziałaniu 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw na rok 2021. (nabory marzec/kwiecień, pilne!) można liczyć na dofinansowanie 85% inwestycji. Kwestie sakiewki zdają się może osiągalne. Przede wszystkim poszukuję podmiotów chcących zaangażować umiejętność i wiedzę w rozój projektu. Potrzeba zapewne sób kilku profesji. Proszę przestudiować materiały, które musiałem spreparować, (w czym nie celuję) by ewentualnie odszukać swoją rolę. Pierwsze… trzeba pisać dalej i więcej.

https://tiny.one/plmade

Przedmiot nie będąc segregatorem biurowym ni notatnikiem na spirali agreguje w sobie zalety tychże wykluczając mankamenty w określonej sytuacji konsumenckiej. Jest niezwykle ergonomicznym segregatorem do użytku codziennego. Zdaje się szczególnie spełniać potrzeby studentów (choć target może być znacznie szerszy). Jest poręczny, można złożyć go na pół używając jako podkładki, łatwo notować i szkicować w rozmaitych warunkach. Przy tym jest edytowalny – mechanizm otwiera się, pozwala zaimplementować nowy wkład piśmienniczy, kalendarz, organizer, przekładki, a z użyciem dziurkacza czterootworowego (jakich wiele funkcjonuje na rynku) implementować materiały kserowane i drukowane. W przypadku studenta ułatwia zorganizowanie i skonsolidowanie zebranych materiałów dydaktycznych. Przedmiot jest estetyczny, budzi zainteresowanie wyglądem i działaniem. Wykonany z metalu myślany jest jako solidne narzędzie mogące służyć przez lata np. w cyklach semestralnych studiów.
Rynek papierniczy jest spory, konkurencja produktowa, nawet w zauważonej niszy prawie żadna …