Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w polskich sesjach w ramach wirtualnej konferencji ConnectingNatureSummit, która odbędzie się w dniach 29 i 30 czerwca br.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na platformie Connecting Nature. Szczegóły w załączniku.

 

Co łączy kulturę i sektor kreatywny z naturą?/ Cultural and Creative Sector: Exploring the connections between Cultural and Creative Sectors and Nature-Based Solution.

KIEDY: 29 czerwca 2021 roku w godzinie 10:15 CET. 

Podczas tego spotkania poruszona zostanie kwestia oddziaływania sektora kreatywnego i kultury (przedsiębiorców, artystów, projektantów oraz inicjatyw społecznych) na styl życia mieszkańców miast i wsi oraz popularność rozwiązań opartych na przyrodzie. Uczestnicy sesji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak my – jako konsumenci współdziałamy, myślimy, wykorzystujemy i cenimy przyrodę. Sesja będzie również okazją do poznania kilku innowacyjnych miejsc i koncepcji – m.in. Kontener Art i Szeląg, Poznań Design Festival oraz Pracownia Boruja i posłuchania, jak ich zarządcy pomogli przekształcić poznańskie brzegi rzek i przestrzenie publiczne.

Wśród panelistów: Anna Nycz – Kontener ART i Szeląg, plaże miejskie, Agnieszka Zdunek – Pracownia Boruja, Andżelika Jabłońska – Fundacja Made in Art, Marta Kaźmierska – Urząd Miasta Poznania.

 

Ponowne ożywienie miasta. Nowe podejście do użytkowania gruntów i planowania miejskiego/ Re-wilding the city. New approaches to land use and urban planning

KIEDY: 29 czerwca 2021 roku o godzinie 11:45 CET.

 

Sesja poświęcona będzie tematowi nieużytków miejskich i zachowaniu takich przestrzeni w mieście. To bezpośrednia odpowiedź na działania dotyczące łagodzenia zmian klimatycznych oraz wspierania i ochrony bioróżnorodności. Czas pandemii pokazał, że mieszkańcy miasta chętnie poszukiwali i korzystali z „dzikich”, naturalnych terenów, a popyt na nieużytkowane przestrzenie wciąż wzrasta. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowane zostaną funkcje i korzyści płynące z ochrony oraz pozostawiania nieużytków, ale też liczne wyzwania, jakie stoją przed władzami miasta, by takie obszary pozostały niezagospodarowane.

 

Wśród panelistów: Katarzyna Derda – Miejska Pracownia Urbanistyczna, Kasper Jakubowski – DzieciwNaturę, Iwona Zwierzchowska, Piotr Lupa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Agata Kierzkowska – Poznańskie Centrum Dziedzictwa. 

 

Naturalne place zabaw w przestrzeni publicznej/ Natural Playgrounds in Public Space 

KIEDY: 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 CET.

 

Pilotażowe szkolenie będzie dotyczyło wdrażania w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie. Punktem wyjścia będą naturalne place zabaw, które od lat powstają na terenie Poznania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o znaczącej roli takich miejsc i korzyściach, jakie płyn z wprowadzenia tego typu rozwiązań w miastach. Nie zabraknie też praktycznych informacji dla przedsiębiorców – architektów krajobrazu oraz producentów wyposażenia ogrodów i placów zabaw, a także instytucji odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną lub prywatną, w której można tworzyć naturalne place zabaw.

Trener: Anna Komorwoska – pracowania k.

 

Zysk i odpowiedzialność – znalezienie równowagi w gospodarce opartej na naturze/ Profit and responsibility – striking the right balance in the nature-based economy 

KIEDY: 30 czerwca 2021 roku o godzinie 13:30 CET. 

 

W opinii wielu osób stosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie wiąże się z wysokimi kosztami oraz specjalistycznymi technologiami. Praktyki stosowane w miastach i wśród przedsiębiorców pokazują jednak, że nie zawsze jest to zgodne z rzeczywistością. Często szybki zysk czy pozorna oszczędność mogą przynieść negatywne skutki w perspektywie długoterminowej. 

 

Czy drzewa mogą świadczyć usługi dla mieszkańców miast? Czy realizacja inwestycji drogowej może jednocześnie sprzyjać rozwojowi miejskiej zieleni? Czy deweloperzy mogą wpływać na podnoszenie społecznej świadomości na temat roli NBS? Dołącz do nas, aby przedyskutować kwestie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności za naturę
w miastach i zysku, jaki może przynieść stosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie.

 

Wśród panelistów: Piotr Libicki – Zarząd Dróg Miejskich Poznań, Katarzyna Podlewska –  Wydział Urbanistyki i Architektury UMP, Sławomir Mila – Polski Związek Deweloperski, Justyna Glusman – Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Warszawa.

 

Rejestracja tutaj

FB: tutaj

Strona projektu: https://connectingnature.eu/

 

Jednocześnie informujemy, że organizacją spotkania zajmuje się w Urzędzie Miasta Poznania Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, którego pracownicy na bieżąco będą przekazywać szczegóły dotyczące CONNECTING Nature Enterprise Summit.

Mam nadzieję, że udział w konferencji będzie dla Państwa źródłem wielu ciekawych informacji, inspiracją do rozwoju i umożliwi nawiązanie kontaktów zawodowych.

Do zobaczenia na konferencji!