Już 1 lipca ponownie otwieramy naszą Przestrzeń dla użytkowników! Zainteresowanych korzystaniem z przestrzeni coworkingowej prosimy o zapoznanie się z regulaminem na czas stanu epidemii:

 1. Przestrzeń pracy wspólnej +jeden jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Ze względu na łączną powierzchnię lokalu (187 m2) jednocześnie w przestrzeni przebywać może 14 osób (z wyłączeniem obsługi przestrzeni).
 3. Osoby przebywające w pomieszczeniu są zobowiązane do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.
 4. Należy korzystać tylko z zaznaczonych miejsc.
 5. W kontaktach z personelem oraz innymi użytkownikami należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m.
 6. Każda osoba korzystająca z przestrzeni jest zobowiązana do pozostawienia swoich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu) w celu ewentualnej identyfikacji osób mogących mieć kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Obowiązek wypełnienia Oświadczenia nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które potwierdzą ten fakt stosownym dokumentem (kod QR).
 7. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z pomieszczenia kuchennego oraz spożywania na terenie przestrzeni posiłków.
 8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy jak najszybciej wyrzucić do kosza .
 9. Osoba z widocznymi oznakami choroby (uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, ogólne złe samopoczucie) nie zostanie wpuszczona na teren przestrzeni.
 10. Obsługa przestrzeni może wprowadzić procedurę  pomiaru  temperatury  ciała  każdej  osoby  wchodzącej do pomieszczenia. Odmowa  poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę wpuszczenia danej osoby na teren przestrzeni.
 11. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną oraz z wytycznymi i zaleceniami GIS, Ministra Zdrowia i innych właściwych służb i organów.