„Startup Booster Poland” to nowy program akceleracyjny mający na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.
✅ Zainteresowane startupy mogą zgłaszać swoje aplikacje do wyłonionych przez #PARP podmiotów. Będą one oferować programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych.
✅ W toku akceleracji startupy – oprócz specjalistycznego know-how, wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.
Więcej informacji: