Kim jesteśmy?

Przestrzeń pracy wspólnej +jeden jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Poznania i miejskiej spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.

Misją Przestrzeni +jeden jest stworzenie w Poznaniu powszechnie dostępnego miejsca spotkań, pracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Przestrzeń +jeden ukierunkowana jest na wsparcie osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w modelu pracy zdalnej.

Przestrzeń +jeden powstała w 2016 r. w ramach projektu Startup Poznań, realizowanego przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

Zespół

Wydział Działalności Gospodarczej
i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

Anna Kosmaczewska

Wydział Działalności Gospodarczej
i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

Anna Potrzebowska

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

Hanna Kałaczyńska