Contact

PLUS JEDEN

  • ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

  • +61 646 33 57/58

  • plusjeden@um.poznan.pl