Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Ochrona konkurencji i konsumentów. Działania naruszające zasadę konkurencji, sposoby przeciwdziałania oraz zasady odpowiedzialności”.

Ochrona konkurencji i konsumentów. Działania naruszające zasadę konkurencji, sposoby przeciwdziałania oraz zasady odpowiedzialności

Rejestracja: link

Program szkolenia:

1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – cel wprowadzenia, podstawowe definicje

  • Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Nadużywanie pozycji dominującej
  • Koncentracje przedsiębiorców
  • Niedozwolone postanowienia umowne
  • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

2. Praktyki naruszające zasady konkurencji

3.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – cel wprowadzenia, podstawowe definicje.

4.Wybrane czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  • Oznaczenie przedsiębiorstwa
  • Oznaczenie produktów
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Nieuczciwa reklama
  • Sprzedaż premiowana i lawinowa

5.Pozycja oraz znaczenie prawne sygnalistów.

6.Zakres działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rodzaje i zasady postępowania przed UOKIK.

7.Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

8.Odpowiedzialność za naruszenie zasad wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sposoby przeciwdziałania naruszeniom. Program łagodzenia kar.

Szkolenie poprowadzi p. Agnieszka Śmidoda – prawnik z Urzędu Miasta Poznania.

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.