Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw prawa własności intelektualnej.
Termin: 21.09.2022 r., godz. 9.00 – 12.00
Program:

1. Definicja, źródła, podział oraz organy ochrony prawa własności intelektualnej
2. Prawo autorskie
– utwór – definicja, jego rodzaje oraz przykłady z orzecznictwa
3. Prawo własności przemysłowej
– patenty na wynalazki
– wzory użytkowe
– wzory przemysłowe
– znaki towarowe
– chronione oznaczenia geograficzne
– topografie układów scalonych
– bazy danych, know-how, domeny internetowe
4. Odpowiedzialność za naruszenia
5. Działania zabezpieczające
6. Wybrane tezy z orzecznictwa.

Rejestracja

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany najpóźniej dzień przed szkoleniem.