Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza Zmiany dla szukających pracy obywateli Ukrainy i pracodawców.

Rynek pracy dla obywateli Ukrainy

Od dnia 09.03.2022 obsługa punktu informacyjnego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz infolinia dostępne są również w języku ukraińskim.

Obsługa w siedzibie Urzędu odbywa się w godzinach 8:00 – 14:30

Infolinia w języku polskim pod nr tel. 512-360-258
Infolinia w języku ukraińskim pod nr tel. 512-360-273

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza także pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy do zgłaszania zapotrzebowania na adres pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl.

W związku z dużym zainteresowaniem uruchomiony został również specjalny nr telefonu dla pracodawców : 533-302-788.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu