Startup Poznań

Startup Poznań to inicjatywa, w ramach której Miasto Poznań przy współpracy z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych oraz reprezentacją środowiska startupowego opracowują rozwiązania, dzięki którym powstałe w Poznaniu startupy otrzymają wsparcie w zakresie promocji oraz wiedzy niezbędnej do rozwijania biznesu działającego w oparciu o nowe technologie. Celem powstania inicjatywy jest promowanie związanych z miastem startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej społeczności i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu.

Startup Poznań to:

  • serwis internetowy – UWAGA – serwis internetowy startup.poznan.pl przestał istnieć w formie, w jakiej był do tej pory znany. Wszelkie jego funkcjonalności przejęła strona internetowa dedykowana przestrzeni pracy wspólnej „+jeden” (aby zapoznać się z aktualnościami oraz kalendarzem wydarzeń wystarczy przejść na stronę główną)
  • wydarzenie Startup Poznań
  • konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „startup”
  • przestrzeń pracy wspólnej „+jeden”

Poznań jest miejscem, w którym potencjał młodych profesjonalistów spotyka się z doświadczaniem biznesu. Dzięki temu Poznań stworzył silny ekosystem startupowy.
W spocie wystąpili przedstawiciele startupów z Poznania: jakdojade.pl,
IC Solutions, lubimyczytac.pl, Dice+ oraz Glip.pl.

Poznańskie startupy

Bin-e

Partnerzy

Poznański Lider Przedsiębiorczości
w kategorii STARTUP

Lider 2019

Lider 2018

Lider 2017

Lider 2016

Lider 2015

Lider 2014

Startup Poznań 2019

W dniu 8 maja 2019 r. odbyła się 5, jubileuszowa edycja wydarzenia Startup Poznań, skierowanego do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu
o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe.

Startup Poznań 2018

Dnia 18 kwietnia br. w Przestrzeni Pracy Wspólnej +jeden odbyła się kolejna edycja Startup Poznań.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z formami organizacji pracy, budowaniem zespołu, komunikacją w biznesie oraz finansowaniem i komercjalizacją pomysłów. Podczas paneli dyskusyjnych specjaliści podzielili się swoją wiedzą na temat skutecznej rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz sposobach finansowania przedsięwzięć zarówno samodzielnie jak i we współpracy z inwestorem.

Ponadto, w trakcie warsztatów, uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki sposób chronić swoją własność intelektualną, jak przygotować doskonały budżet, wypromować swoją markę wykorzystując content marketing oraz jak najlepiej łączyć technologię z biznesem.

Organizatorzy zadbali o możliwość skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów w ramach Strefy Doradczej. Uczestnicy mieli okazję otrzymać wsparcie m.in. w zakresie zabezpieczenia swoich pomysłów, pozyskiwania funduszy unijnych czy prawa.

Startup Poznań 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja wydarzenia Startup Poznań, skierowanego do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak najlepiej zaprezentować się przed inwestorem oraz jak prawnie ochronić swój biznes przed konkurencją. Odbyła się debata z udziałem przedstawicieli uznanych poznańskich startupów, którzy podzielili się z uczestnikami własnymi doświadczeniami w realizowaniu pomysłów biznesowych. Głos otrzymały także poznańskie biura coworkingowe. Zaproszeni goście z Londynu i Berlina powiedzieli natomiast w jaki sposób można rozpocząć swoją działalność biznesową właśnie w tych miastach.

Organizatorzy przygotowali także zestaw specjalistycznych warsztatów praktycznych. Tematykę warsztatów opracowano pod kątem osób, które są jeszcze na początku swojej biznesowej drogi. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak zaplanować swój biznes, jak efektywnie sprzedawać, budować zespół i nim zarządzać oraz jak tworzyć strony internetowe.

W ramach konferencji funkcjonowała także Strefa Doradcza, w której można było spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami następujących firm: YouNick, SpeedUp Group, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, swlex Kancelaria Prawna.

Startup Poznań 2015

Pierwszy dzień wydarzenia to dawka wiedzy o technologiach i najnowszych trendach w prowadzeniu biznesu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień m.in. na temat wykorzystania prototypów w biznesie, trendów technologicznych, a podczas jednego z wystąpień dowiedzieć się czy startupy są tylko domeną informatyków. Odbyła się także debata przedsiębiorców, którzy z uczestnikami podzielili się własnymi doświadczeniami w realizowaniu pomysłów biznesowych. Na scenie warsztatowej odbyło się 7 warsztatów, w tym takie, które pobudziły kreatywność oraz pokazały jak sprawnie poruszać się w świecie serwisów społecznościowych.

Drugi dzień wydarzenia dedykowany był wszystkim przedsiębiorcom, którzy szanse swojego rozwoju upatrują w wykorzystaniu nowinek biznesowych. Podczas zaplanowanych tego dnia praktycznych warsztatów uczestnicy zdobyli m.in. wiedzę jak rozpocząć sprzedaż w Internecie czy jak sprawnie zarządzań finansami w firmie. Na Scenie Głównej zaproszeni specjaliści opowiedzieli m.in. o tym, co przedsiębiorcy mogą zyskać współpracując z naukowcami, czym jest nieuczciwa konkurencja i dlaczego estetyka w prowadzeniu biznesu jest ważna nie tylko dla klientów, ale i dla wszystkich mieszkańców miasta. Poruszone zostały także kwestie budowania wizerunku w biznesie, projektowania produktu oraz budowania zespołu w firmie.

W ramach konferencji funkcjonowała także Strefa Doradcza.

Ciekawym uzupełnieniem programu był MAKERspace Poznań – wydarzenie, podczas którego uczestnicy mogli bliżej przyjrzeć się projektom z obszaru szeroko pojętego hardware’u – drukarkom 3D, dronom, robotom, interaktywnym meblom czy inteligentnym urządzeniom, które mogą ułatwić nam codzienne życie.

Startup Poznań 2014

W ramach imprezy odbyły się wystąpienia ekspertów, praktyczne warsztaty oraz 24 godzinny hackathon.W prelekcjach, obok zaproszonych ekspertów reprezentujących instytucje biznesowe i uczelnie, głos zabrali sami startupowcy. O historii swojego sukcesu opowiedzieli słuchaczom m.in. twórcy Jakdojade.pl i Dice+.

Tematykę warsztatów opracowano pod kątem osób, które są jeszcze na początku swojej biznesowej drogi. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak budować zespół, jak stworzyć model biznesowy czy jak prawnie ochronić swój pomysł przed konkurencją. Ponadto w sposób szczególny zadbano o Panie, które dowiedziały się czy startup może być pomysłem na kobiecy biznes.

Pierwszy Startup Poznań_Hackathon wystartował 7 maja. Jego hasłem przewodnim były: Miasto, Technologie i Społeczności. Podczas tego całodobowego maratonu 12 zespołów (46 osób) tworzyło aplikacje służące do rozwiązania zadanego problemu biznesowego lub społecznego. Uczestnicy pracowali na realnych danych i technologiach udostępnionych przez Miasto Poznań i firmy takie jak Samsung R&D, Beyond.pl, ZETO Poznań, Audiobook.pl, Cardprotec, Glip, Centuria czy Wykop.

Smart City Poznań

Smart city to dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli.

Jak wyobrażamy sobie Poznań w przyszłości? W jakim kierunku będziemy rozwijać nasze miasto? Co robić, by przestrzeń, w której żyjemy, stawała się lepsza? Wiemy, że trzeba planować i działać mądrze. Kierunek wyznaczają nam Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szczególnie cel 11, czyli: uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Przyglądając się światowym tendencjom i pomysłom w dobrze zarządzanych, przyjaznych miastach, wybraliśmy dla Poznania ścieżkę, jaką wskazują ciągle rozbudowywane modele smart city.

Otwarte dane – API

API MIASTA POZNANIA

Znaczna część treści i danych prezentowanych w systemie internetowego planu Poznania w postaci informacji i usług może być autmatycznie pobierana i ponownie wykorzystywana jako dane publiczne. Warunkiem ich wykorzystania jest podanie źródła pochodzenia (Miasto Poznań, serwis poznan.pl).

Dane przestrzenne są publikowane w formatach GeoJSON, GeoRSS, KML, GML.

Dostęp do tych danych odbywa się za pośrednictwem platformy http://egov.psnc.pl/node/29